Op deze pagina kun je de reglementen en aanvullende informatie vinden.
Kijk dus regelmatig hier, er worden regelmatig dingen toegevoegd! 

 

cqws logo new